• Projektovanje mašinskih dijelova,sklopova,rekonstrukcije po želji raznih mašinskih konstrukcija

  • Projektovanje i izrada prototipa proizvoda

  • Projektovanje i izrada procesne opreme

  • Izrada mašinskih dijelova i montaža mašinskih konstrukcija

  • Izrada tehničke dokumentacije

  • 3D modeliranje Vaših proizvoda

  • Animacija foto-realističnog izgleda proizvoda

  • Izrada interaktivnih brošura

  • Izrada uputstava montaže Vašeg proizvoda

  • Pretvaranje crteža sa papira u elektronski oblik

  • Obuka 3D modeliranja i izradu tehničke dokumentacije

 

 

 

   

 

radosavljevich@gmail.com